Proiectul QUALIMED

Asociația CREST în partenariat cu ANMCS (Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate) organizează anul acesta mai multe reuniuni în cadrul proiectului «  QUALIMED – Reţea pentru formularea politicilor publice privind calitatea serviciilor şi siguranţa pacienților în sectorul sanitar ».

În urma unui proces de selecție a fost reținută și participarea a 2 membrii ai Asociației Gaucher România la cele 2 sesiuni din luna mai (Paltiniș) și iunie 2019 (Constanța).

Programul de formare a fost axat pe domenii de management al calității în sănătate, advocacy pentru promovarea propunerilor de îmbunătățire a politicilor publice, dezvoltare durabilă, egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen, comunicarea în sănătate.

O astfel de oportunitate permite asimilarea de cunoștințe de calitate în domeniul sănătății la nivel național, dar și interacțiuni utile pentru o organizație de pacienți. Un sistem de sănătate centrat pe pacient presupune ca societatea civilă, reprezentată prin asociațiile de pacienți, să fie considerată drept partener real de dialog.

Proiectul QUALIMED are două etape:

  1. Realizarea unor cursuri de manageri de proiect cu recunoașterea ANMCS (deja finalizate)
  2. Realizarea și implementarea unor politici publice în domeniul calității în sănătate cu concursul asociațiilor de pacienți.

Pentru aceasta se dorește constituirea unei rețele la nivel național pentru colectarea de date și ulterior, implementarea măsurilor aprobate și monitorizarea derulării acestora.

La aceste formări participa și angajați din domeniul sanitar, asistenți, medici, reprezentanți ai sindicatului sanitar.

Toate aceste acțiuni au ca scop îmbunătățirea activității sanitare în folosul pacientului și tocmai de aceea sunt prezente și asociațiile de pacienți. Începe să devină o evidență că schimbarea în domeniul sanitar poate veni chiar plecând de la problemele pacienților.

În spitale există deja auditul clinic care permite examinarea activităților sanitare cu ajutorul auditorilor interni sau externi în vederea îmbunătățirii activității structurilor sanitare.

Asociația CREST împreună cu ANMCS intenționează crearea unui ghid național în vederea elaborării protocoalelor ce privesc auditul clinic pentru uniformizarea standardelor. 

Emanuela Șarpe și Felicia Crăciun, Asociația Gaucher România